Poolse Ambassade, een van serie flyers ter promotie van Poolse kunst